DSC06227.JPG

308高地 一直是我鍾愛的.....

之所以稱為"308高地"

當然是因為標高308公尺的地界所在

(不知道那個表示308公尺的東西該如何稱呼??)

台灣豐富地形地貌下的"惡地形"

一眼望去......

蒼涼...卻也生機盎然.....

DSC06228.JPG DSC06229.JPG DSC06230.JPG DSC06231.JPG DSC06232.JPG  DSC06234.JPG DSC06235.JPG  DSC06237.JPG DSC06238.JPG DSC06239.JPG DSC06240.JPG DSC06241.JPG DSC06242.JPG  

 

 

這是有地界所在的最高點

可以泡茶 可以用餐的地方!!

DSC06233.JPG

DSC06236.JPG

    全站熱搜

    子芸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()